Barns kreativitet – nästa generations konkurrensfaktor

Vi borde omedelbart sluta med att påverka våra barns kreativitet med vår begränsade syn på världen. Vi hämmar barnens medfödda nyfikenhet och fantasi genom vår okunskap om hur vår kunskap om saker och ting begränsar oss. Istället borde vi uppmuntra och lyssna på våra barns kreativa förmåga. När kunskap alltmer blir tillgängligt, är det just den kreativa förmågan vi bör lägga fokus på att bevara. Barn från födseln är nyfikna och har ännu inte lärt sig att det de tänker kan vara ”fel”.

Kreativ förmåga

Leo sju år, byggde ett rymdskepp med badkar. Han hade inte en tanke på att detta inte skulle fungera utifrån de vuxnas kunskap om universum idag. För honom var det naturligt att rymdskepp har badkar. Genom att lyssna intresserat på Leo, ställa följdfrågor, fråga hur han tänker sig lösa saker som jag ser inte fungerar, hjälper jag honom att skapa ännu fler neouroner från den högra hjärnhalvan. Hans kreativa förmåga får fritt spel att utvecklas starkare.

Ett exempel är personen som satte en fallskärm på en strykbräda och vips så hade man en kite board. En sport som många tusentals personer ägnar sig åt idag.

Bevara kreativiteten

Ken Robinsson menar att vi vuxna har en stor påverkan hur vi låter våra barn bevara kreativiteten. Han menar att barn växer ”ut ur kreativiteten istället för in i den”. Om jag som mamma hade sagt till Leo att man kan inte ha badkar i rymden därför att i rymden är man tyngdlös, lär jag honom att hans sätt att tänka är fel. Indirekt hämmar jag hans kreativitet och talar om begränsningar som kanske inte finns. Vem vet? Leos badkar kommer kanske att bli verklighet på våra rymdresor i framtiden? Med teknik som jag inte kan föreställa mig idag?

Otänkbar teknik

Ett annat exempel på det här med teknik vi inte kan föreställa oss är ett samtal jag hade med min då 85-åriga morfar. Jag jobbade på den tiden med test av en vykortsfunktion i våra mobiltelefoner. Funktionen bestod av att man tog en bild med mobilkameran, lade till en text och en mottagaradress från kontaktboken, tryckte på Skicka och 10 dagar senare kom det ett vykort i vanliga snigelposten till mottagaren. Jag tog ett kort av Leo med min mobilkamera, genomförde hela proceduren och satte min morfar som mottagare. Efter en vecka ringde jag för att fråga om vykortet hade kommit fram.

”Tänk att man kan ta ett kort med telefonen och så kommer det i min brevlåda!” svarade morfar oerhört förvånad över tekniken.

Framför mig såg jag min morfar med en gammaldags telefon i handen där han bad att få bli kopplad till skomakare Hansson som nu fotograferade och skickade detta som ett vykort till hans brevlåda. Hade någon sagt till honom på den tiden, att i framtiden kan du ta foto med telefonen och skicka som vykort, så hade den personen förmodligen lagts in på mentalsjukhus. Så vi har ingen aning om vad tekniken kan eller inte kan i framtiden.

Inför kreativitet på schemat

Vi borde omvärdera värdet av matematik mot våra estetiska ämnen och införa högre värde på kreativitet i våra barns utbildning. Idag kan man ladda ner flera föreläsningar från världens toppuniversitet utan att vara inskriven och investera tusentals kronor i terminsavgifter. En fattig människa kan idag koppla upp sig från bushen och tillskaffa sig så mycket kunskap, att det teoretisk sett överstiger den finaste examen.

Vad kommer då att bli nästa generations konkurrensfaktor?
– Förmodligen förmågan att med kreativit tänkande som skapar nya saker.

För som sagt: När alla kan komma åt all världens data, kommer förmågan att tänka ”out of the box” vara vår största resurs!