En icke barncentrerad vardag

* Utför dina aktiviteter i barnets höjd. Antingen genom att lyfta upp barnet (det kan sitta på din höft) eller sätta/ställa bredvid dig (t.ex. stå på en stol, sitta i en barnstol) eller ta med dig din aktivitet ner på golvet i barnets nivå. (t.ex. vik tvätt på golvet).

* Vill barnet störa dina sysslor så lägga så lite tid som möjligt på barnet och helst inte mer än en hand men låt det vara med och titta och lära sig hur du gör. Man kan se till att ha anpassade ”verktyg” för barn så de kan imitera en. Till exempel en liten sopborste, en liten strykbräda, mindre knivar, en liten vattenkanna osv.

* Är du ensam med ditt barn, försök inte lägga för mycket uppmärksamhet på barnet. Om du tycker det är tyst, sjung en sång eller tala om vad du hela tiden gör men utan att titta för mycket på barnet. Låt barnet gå ifrån dig om det så önskar eller ”hjälpa” till. Gör inte för stor sak av dess handlingar.

* Låt äldre barn få ta hand om de yngre. Låt de göra det på sitt sätt. Tycker du det är svårt att låta bli att lägga dig i, gå därifrån.

* Avbryter barnet dig när du talar med en annan person, titta på barnet och nicka till och visa att du sett att barnet vill dig någonting utan att avbryta samtalet med personen du talar med. Anpassa längden på att ”prata färdigt” utifrån barnets ålder. En tvååring har svårare att vänta fem minuter än en 10 åring.

* Låt barnet äta sin mat på sitt sätt. Anpassa efter ålder. Vill barnet t.ex. hela tiden stå upp på sin stol, varför inte sätta er allihop på golvet? Mat som inte passar barnet tas bort utan någon blick eller kommentar. Fortsätt som vanligt att prata med övriga familjemedlemmar. Vill man att barnet ska prova någon mat, ät det själv väl synligt, smacka och visa att du tycker det är gott. De flesta barn blir nyfiken och vill själv prova samma som du.

* Undvik att bli en icke gränssättande förälder. Markera tydligt när någonting är oacceptabelt men lägg inte någon större vikt vid det. Visa om möjligt direkt det rätta sättet att hantera situationen.

* När barnet är litet tar du helt sonika med dig det när du förflyttar dig. När barnet blir större, går du dit du ska utan att lägga så mycket vikt vid barnet. Det kommer att följa dig. Anpassa förflyttningen i ett tempo som ditt barn kan följa.

Tumregeln är att leva ditt liv och ta med dig barnet, inte leva barnets liv.