bomull

Bomull – vår mest besprutade gröda

Varför ekologiskt?

Under sista hälften av 1900-talet har vi ändrat sättet att framställa bomull ganska drastiskt. Idag är bomull den gröda som besprutas mest i hela världen! Kemikalierna är cancerogena och skadar miljö och människor svårt. Konventionellt odlad bomull besprutas med gifter upp till 25 gånger per år.

Enligt Fair Trade Centers nyhetsbrev nr 5 2011, används hälften av de 700 000 ton DDT till textilindustrin. Kemikalierna för bomullstyger används genom hela produktionskedjan vilket drabbar främst de människor som jobbar och vistas i tillverkningsindustrin, men även för oss som köper och bär tyget. Arbetsvillkoren för människorna i fabrikerna som gör tyg, syr och packar är ofta omänskliga med långa dagar och dålig eller obefintlig skyddsutrustning.

Enligt WHO’s bedömningar drabbas varje år drabbas

3 miljoner medmänniskor som odlar bomullen till våra kläder av svåra förgiftningar.
20 000 av dem dör! För att vi ska kunna köpa billig bomull!
african-cotton-fairtrade foundation

african-cotton-fairtrade foundation

Köp ekologisk bomull

Efterfrågan på ekologiskt bomull har på senare tid ökats och på flera håll i världen har man börjat satsa på miljövänligare framställning. Fortfarande står ekologiskt odlad bomull bara för ca 0.1 procent av världens bomullsproduktion, men ju fler som köper desto mer ökar mängden.

Det finns många framgångsrika knep som alternativ till kemiska bekämpningsmedlen. Exempelvis har det visat sig effektivt att distrahera skadeinsekternas hannar med romantiska luktfällor så att de glömmer parar sig.

Man kan även göra det hemtrevligt för olika sorters spindlar, getingar och myror som är naturliga fiender till skadegörarna.

Lycklig utan gifter

Den ekologiska odllingen av bomull har även visat sig lönsam för bönderna. Kostnaderna för att ställa om till ekologisk odling kan vara hög då jorden måste blir fri från kemikalier, men väl igång får bönder oftast mer betalt och de slipper höga kostnader för sjukvård och bekämpningsmedel.

MOA Organic™ bomullstyger

När man ska bedömma kvaliteten på bomullen är fiberlängden en av de kriterier som är avgörande. Ju längre fiber desto bättre kvalitét. När bomullsfibern får växa på naturens villkor utan stress från konstgödsel blir kvaliteten bättre. Således leder ekologisk odlad bomull till högre kvalitet och har längre livslängd.

MOA Organic™ produkter använder endast ekologiskt framställda textiler. Inga giftiga kemikalier mot ditt barns hud! Vi använder till och med ekologisk bomullstråd.
Då vi har flera olika leverantörer har alla tygerna olika typer av certifieringar då olika länder har olika certifieringsorganisationer. Men grundkraven är de samma.

Vi bryr oss!

MOA-ring-green-Bärpåse ekologisk bomull

MOAorganic – Bärpåse ekologisk bomull