Frakt & Returer

Ångerrätt/Retur

Om du bestämmer dig för att inte behålla varan kan du returnera den inom 14 dagar (ångerrätt enligt Distansavtalslagen). Det gäller oanvänd, otvättad vara i originalskick. Du får prova den men ej smutsa ner den. Notera att du som kund är ansvarig för varan tills den är oss tillhanda. Kontakta oss alltid innan retur av vara.
OBS! RETUR/ÖPPET KÖP GÄLLER EJ FÖR REAVAROR UNDER UTFÖRSÄLJNING

Avbeställning

Om du anser att leveransen dröjer för länge och du känner att du inte önskar leverans av beställd vara så måste avbeställning ske skriftligen via mail. Avbeställningen anses inte gälla förrän du fått en bekräftelse från MOA Organic™ om att vi registrerat den. Avbeställning efter att beställning blivit expedierad är inte möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att mottaga försändelsen och åberopa ångerrätten.

Reklamationer

Vid reklamation skall kund kontakta MOA Organic™.
Order- och fakturanummer samt orsak till reklamationen skall uppges. Detta skall ske inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. MOA Organic™ ges rätten att ersätta defekt vara med en likvärdig ifall identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.
Varan skall emballeras av kunden enligt MOA Organic™ rekommendationer.

Transportskadat gods

Om en vara från MOA Organic™ skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold skall detta anmälas omgående till speditören.

Tvist

Vid eventuell tvist skall svensk lag gälla och lösas av svensk domstol. Vi följer Allmänna Reklamations Nämndens (ARN) beslut.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från MOA Organic™, som gör att MOA Organic™ ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att MOA Organic™ befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Returadress
MOA Organic
Bivackgränden 3
226 48 LUND
Sverige

Mobil: +46 (0)709-62 38 11