Mjölksammansättning hos djur

Bröstmjölkens sammansättning olika beroende på hur ofta man ammar När man gjorde undersökningar av hur däggdjur ger sina ungar di fann man att det skiljde sig ganska kraftigt åt. Vissa [...]