Bärinstuktioner

Här hittar du snabblänkar:

MOA Organic Baby

Om att bära

Att lägga barnet ifrån sig är en ny företeelse, speciellt om man ser till vår historia. Bärandet har varit livsnödvändigt eftersom vi levde ett normadiskt liv under vår utveckling.
När människan började gå upprätt utvecklade barnet en ny strategi från att tidigare klängt sig fast under moderns framsida till att klamra sig fast vid moderns höft. Genom upprätt gång stack både höftben och stjärt ut på ett annat sätt och skapade ett område som lämpade sig som sits.

Barnet lärde sig klamra fast med hjälp av lårmusklerna och lärde sig även hålla sig fast med hjälp av dessa. Denna reflex har spädbarnet fortfarande kvar och vi kallar den klammerreflexen.
Klammerreflexen är en ställning där benen är uppdragna i cirka 100 grader och särade i ungefär 45 grader. Lyfter du upp ett spädbarn antar det spontant denna position redan i luften för att signalera att det förbereder sig för att bli buret. Barnet deltar aktivt i bärandet och känns inte alls tungt.

Hos jägar- och samlarkulturer ser man detta genom att barn bär sina småsyskon länge och ofta. Tar man själv upp ett spädbarn och bär det, blir man förvånad över styrkan och lättheten i bärandet. Arment runt barnet blir mera ett stöd för att barnet inte ska falla åt sidan än ett bärhjälpmedel. Bärs dock aldrig barnet, slutar barnet anta denna position och det hänger istället stelt och tungt. Det är ofta därför föräldrar som väntar för länge med bärandet, inte får till det, utan ger upp.

MOA Sling

Ta på din MOA Sling

 

Vik din MOA Sling dubbel. Tag på slingen med vikningen inåt kroppen så att öppningen pekar ut från kroppen.
Sömmen och loggan ska vara neråt.
MOA sling bärsinstruktioner
Tag tag i den vikta kanten och dra den över huvudet så att din MOA Sling hamnar snett ner från ena axeln ner till höften. MOA sling bärsinstruktioner
Sömmen ska vara på framsidan nere mot höften. Det är i denna påsen din bebis rumpa ska hamna. MOA sling bärsinstruktioner

Bärinstruktioner för vagga i MOA Sling

Vagga lämpar sig bäst för bebisen och är en utmärkt position när man ska amma i sjalen.

Lyft upp ditt barn högt upp på axeln. MOA sling bärsinstruktioner
För in barnets ben ner i påsen och för de sedan bak mot din rygg. Rumpan ska hamna vid sömmen och
huvudet mot din axel
MOA Sling bär ditt barn
Justera tyget runt ditt barn och dra upp det mellan barnets kropp och din mage. MOA sling bärsinstruktioner

Bärinstruktioner för höften i MOA Sling

Lyft upp ditt barn högt upp på axeln. Bär på höften
För in barnets ben ner i påsen och se till att de kommer ut under tyget. För ena benet fram mot din mage
och det andra mot din rygg. Rumpan ska hamna vid sömmen.
Höft bärning i bärpåse
Justera tyget runt barnet så att det går upp på barnets rygg. Drag även upp tyget på insidan mellan din mage
och barnets kropp. Benen ska vinklas och rumpan ska komma lägre ner än knäna.
Bärsjal

Bärinstruktioner för budda i MOA Sling

Budda-position passar bra när barnet är moget att få flera intryck framifrån. Var uppmärksam på att vissa
barn kan uppleva det som otryggt som framåtvänd. Gör så här:Ta på din MOA Sling som vanligt. Se till att sömmen är mitt på. Håll barnet framåtvänt framför dig. Lyft upp barnet
och stoppa in benen så att rumpan och benen hamnar i påsen.
Budda MOA sling
Barnet sitter som ”skräddare” i påsen dvs med benen i kors. Dra upp tyget både bakom och framför barnet
så att det sitter stadigt.
Budda MOA sling bärpåse
För bättre stadga, kan man även stoppa in barnets händer ner i påsen. Budda i MOA Sling bärpåse

Så här lägger du ner ditt sovande barn

Det är enkelt att lägga ifrån sig ett sovande barn på sängen. Håll om barnet och böj dig ner över sängen. Sovande barn i bärsjal 1
När barnet ligger stadigt, böj dig ner så att sjalen släpper och du kan dra slingen över huvudet. Sovande barn i bärsjal 2
Drag försiktigt ut armen. sovande barn 3
Vid behov kan du vika slingen åt sidorna. Många barn föredrar dock att ha tyget över sig även om de ligger
ner i sängen. Det känns tryggt att känna sjalens lukt över ansiktet.
sovande barn i sjal

Bärinstruktioner för MOA Ring

Första gången du använder din MOA Ring krävs det lite justering av ringarna för att få ringsjalen helt rätt. När du tar av dig sjalen, drar du den bara över huvudet. Nästa gång du använder sjalen behöver du således inte göra om proceduren utan bara trär på den som vanligt.

Trä änden av ringsjalen genom båda ringarna. MOA Ring instruktioner
Trä sedan tillbaka tyget genom den understa ringen. MOA Ring instruktioner
Ta tag i hela svansen och dra åt tyget så att du får en låsning. MOA Ring instruktioner
Rätta till tyget i ringarna. Kanterna ska vara längst ut på respektive sida. Se även till att tyget inte
har snurrat sig i mitten.Med många av- och påtagningar kan tyget hamna lite på sniskan
och kan behövas rättas till. Det är därför bra att kolla till låsningen lite då och då.
MOA Ring instruktioner
Sitter ringsjalen för löst i överkanten drar du i den övre kanten, här markerat med orange. Du kan även justera detta när
barnet sitter i sjalen.
MOA Ring Bärinstruktioner
Om du vill istället strama upp nederkanten, drar du i den blå markerade sidan. Du kan även justera detta när barnet sitter i sjalen. MOA Ring Bärinstruktioner

Bärinstruktioner för mage mot mage eller på höften i MOA Ring

Trä ringsjalen över huvudet så att den går snett från axel till höft. Ringarna ska vara ganska högt upp.
Är ringarna för lågt, kan de trycka på bröstet.Det är lättare att börja med att ringarna
är för högt för att sedan dra de neråt när bebisen sitter i, än tvärtom.
Bärinstruktioner för MOA Ring
Lägg upp ditt barn över axeln och för in benen på barnet in genom påsen. Bärinstruktion för MOA Ring
Håll barnet med din andra arm och luta dig eventuellt lite så att huvudet inte trillar bakåt. Drag upp ringsjalen
runt barnets kropp.
Bärinstruktion för MOA Ring
Justera så att barnet sitter mage mot mage eller på höften genom att föra barnets kropp antingen till sidan
eller mitt på. Tyget bildar en påse som barnet sitter i.
 Bärinstruktioner för MOA Ring
Det är viktigt att tygets nederkant kommer i barnets knäveck. Barnets ben ska vara böjda så att barnet sitter
som en groda. Justera underkanten så att tyget är riktigt. Se kapitel Justering av ringarna för mer info.
 

Bärinstruktioner för rygg i MOA Ring

Vänd tyget ett halvt varv i ringarna. Detta är inte nödvändigt men det hjälper barnet att sitta stadigare på ryggen.
Flytta vridningen så det hamnar högt upp mot axeln på ryggen.
Sätt i barnet så det hamnar på höften. Benen ska vara på var sin sida.  
Vrid barnet mot ryggen och flytta armen framför barnet. För bättre balans kan du luta dig lite
framåt under vridningen.
 
Justera tyget så att rumpan sitter djupt ner i ”påsen”. Nederdelen av tyget ska gå från knä till
knä på barnet och bena ska vara uppdragna åt var sin sida. Se till att vridningen sitter
högt upp på axeln för att barnet ska få så mycket tyg över ryggen som möjligt. Är vridningen för långt ner, räcker
inte tyget till över ryggen och barnet sitter ostadigt.
 
Bred ut sjalen över det vänstra bröstet. Ringarna bör vara över det högra bröstet för att inte det ska
klämma. Reglera ringarna så att barnet sitter stadigt genom att dra i tyget.
Tyget ska följa runt barnet utan att sladdra.Tips! Det kan vara lite svårt första gången då varken du eller ditt barn har vant sig vid denna
knytningen. Be därför gärna någon om hjälp som vid behov kan stödja alternativt lyfta barnet lite
så att ringsjalen hamnar rätt
.
 

Bärinstruktioner för vagga i MOA Ring

Trä på dig din MOA Ring. Lyft sedan upp ditt barn högt upp på axeln. MOA Ring Vagga bärinstruktion
Lyft ut påsen och låt barnet falla ner försiktigt av sin egen vikt. Se till att benen kommer ut under sjalen. MOA Ring Vagga bärinstruktion
Vrid bebisen så att benen hamnar från ringarna och huvudet är mot. Stöd barnets nacke. MOA Ring Vagga bärinstruktion
Justera tyget runt bebisen så att den ligger i fickan. Kontrollera även att tyget går ordentligt
ner under rumpan och att tyget går upp mellan din mage och bebisen.
MOA Ring Vagga bärinstruktion
Om du vill ha bebisens huvud vänd mot andra sidan, gör som ovan men vänd fötterna mot ringarna istället. MOA Ring Vagga bärinstruktion

Bärinstruktioner för att amma i MOA Ring

Lossa tyget i ringarna så tyget blir lite lösare. Barnet hamnar nu längre ner på höften. amma i sjal
Lyft upp bebisen och flytta fram det bakre benet så båda benen hamnar fram på din mage. Ammningsläge i MOA Ring
Är det en liten bebis, stoppa in benen upp mot ringen. Amma i bärsjal
Lyft upp tröjan och knäpp upp amnings-BH:n. Amma din bebis i MOA Ring
Lyft slingen över ditt barns huvud så får nacken stöd. MOA Ring är utmärkt att amma i
Vissa barn tycker det blir för tajt med tyget över huvudet. Stöd då barnets nacke med din arm. Ammande bebis
Man kan även låta barnets ben gå utanför tyget. Se till att tyget går ända ner till knävecken
så att tyget sitter säkert runt barnet.
Amning av större barn
Fel: Tygets nederkant går endast över barnets rumpa. Detta ger dålig säkerhet så barnet kan glida
ut. I vissa fall kan det strypa blodtillförseln ned till barnets ben.
Ringsjal och amning

Bärinstruktioner Japansk sittning i MOA Ring

Trä på dig MOA Ring tvärtom mot vad du brukar. Ringarna ska komma under din arm. Ringarna glider gärna
framåt när du stoppar i barnet så vrid ringarna lite upp bakom dig innan du sätter i barnet.
MOA Ring Japansk stil
Luta barnet mot din axel och låt det glida ner i påsen som vanligt. Sätt barnet i gränsle över sjaltyget.Justera så att tyget går från knäveck till knäveck. Dra ut tyget ordentligt under rumpan och
över ryggen på barnet.Om det känns ostadigt kan du dra upp tyget mellan bebisens och din mage så att det bildas en djup påse.
MOA Ring Japansk stil
Skulle barnet somna kan man dra tyget försiktigt över huvudet. Det gär även fint att amma i
Japansk bärstil. Se vagga för mer info.
MOA Ring Japansk stil

Ta på din MOA Duo

Håll knuten fram för dig med MOAorganic loggan uppåt och justea så att tyget bildar två ringar. Moa Duo 1
Trä MOA Duo över huvudet. Moa Duo 2
Fortsätt trä på dig MOA Duo som du tar på dig en tröja. Trä den helt ner till midjan. Moa Duo 3
Ibland kan tyget ha snurrat runt sig själv på vägen ner för huvudet. Räta till ringarna i så fall
så att det ser ut som på bilden.
Moa Duo 4
Trä in vänster arm och trä den ena ringen upp över vänster axel.  Moa Duo 5
Trä sedan in höger arm och trä den andra ringen upp över höger axel  Moa Duo 6
Så, nu är MOA Duo färdig att användas!  Moa Duo 7

Sätt ditt barn i din MOA Duo

Sätt i ditt barn i din MOA Duo

Lägg upp barnet på axeln. Stoppa in vänsterhanden under den översta ringen och ta tag i barnets
vänsterben. Dra försiktigt in benet in under tyget.
MOA Duo 8
Gör samma sak på höger sida. MOA Duo 9
Ta tag i tyget som är längst inne mot barnet. I detta fallet är det höger sida. MOA Duo 10
Dra ut tyget över ditt barns rumpa och ända ut till barnets knäveck. Det är viktigt både för bärare
och barn att tyget är jämt utspritt och går från knäveck till knäveck.
MOA Duo 11
Dra ut det andra tyget över ditt barns rumpa och ända ut till barnets knäveck. Det är viktigt både
för bärare och barn att tyget är jämt utspritt och går från knäveck till knäveck.
MOA Duo 12
Vid behov kan man behöva rätta till tyget uppe på axlarna. Tyget ska ej var knöligt och vara väl utspritt. MOA Duo 13
Så här ska det se ut framifrån. Barnets knä ska vara uppdragna och tyget ska gå från knäveck till knäveck. MOA Duo 15

Rätta till ryggen

För mer komfortabel känsla, kan man justera knuten på ryggen. På bilden brevid är knuten
för högt upp samt tyget ej utspritt över ryggen.
MOA Duo wrong
Med ett enkelt handgrepp kan du närsom helst justera din MOA Duo. Lyft din bebis lite med ena handen
samtidigt som du tar andra handen och tar tag i knuten. Dra knuten neråt mot midjan så den hamnar lägre ner.
MOA Duo 16
Med tyget utbrett över axlarna och knuten längre ner, sitter barnet i bättre nivå. Tyngden fördelas bättre
över axlar och rygg och bärupplevelsern blir komfortabel för både barn och bärare.
MOA Duo Right

Bärinstruktioner för MOA Mini

Här visar Ella – fem år, hur enkelt det är att bära en Moa Mini!

 
Börja med att vika din MOA Mini dubbel och trä den över din axel. Lägg sedan dockan eller nallen
försiktigt över axeln och tag tag i själva bärpåsen.
Bärinstruktion för MOA Mini
För in dockans eller nallens ben in under bärpåsen så att rumpan hamnar vid sömmen. Bärinstruktion för MOA Mini
Rätta till tyget på din MOA Mini så den sitter tätt runt dockan eller nallens kropp. Om man vill kan man
ta ut armarna så de är fria utanför babyslingen.
Bärinstruktion för MOA Mini
Sådär ja! Nu sitter dockan eller nallen tryggt och säkert och man kan se sig om efter några andra roliga aktiviteter!